Gizlilik ve Güvenlik

1. ÜYELİK BİLGİLERİNİZİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kazancı Ticaret İbrahim Hakkı Kazancı iştiraklerinden biri olan BİANATOLİA olarak siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, alışverişindeki ürün bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep etmekteyiz. Bu kişisel veriler  bianatolia.com üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik ve Güvenlik Bildirgesi ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak sadece Kazancı Ticaret bünyesinde işlenecektir.
Bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmalarında ve siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet vermek maksadı ile kullanılacaktır.
Kullanım Koşulları’nı ve işbu Gizlilik ve Güvenlik bildirgesini ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına
ve yine aynı amaçlara yönelik olarak Kazancı Ticaret ile paylaşılmasına açıkça izin vermiş bulunmaktasınız.
Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Kazancı Ticaret, kişisel bilgilerinizi pazarlama amacı ile 3.kişilere satmaz, kiralayamaz veya ticaret mevkiine sunmaz.
Kazancı Ticaret, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun bir biçimde kişisel verilerinizi işleyebilecektir.
6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi kapsamında kişisel veri sahipleri; 

  • Kişisel  veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
    Kişisel verileriniz ile ilgili her türlü şikayet ve isteklerinizi, tarafımıza bildirmeniz halinde, gerekli iş ve işlemler Kazancı Ticaret tarafından gerçekleştirilecektir.

 

RESMİ MAKAMLAR İLE VERİ PAYLAŞIMI

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

ÇEREZ (COOKİE) KULLANIMI

Çerezler, bianatolia.com web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız tarafından yüklenen bilgi içeren dosyalardır. Sizlere daha iyi ve hızlı hizmet verebilmemiz adına sitemizde çerez kullanımı mevcuttur. Çerezlerin kullanımını engellemek için gerekli bilgiyi www.allaboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz. Çerez kullanımını kaldırdığınızda bianatolia.com sitesi erişiminiz ve sitenin kapsamlı kullanımında bazı sorunlar meydana gelebilir.

 

ÜYELİKTEN AYRILMA

Üyelikten ayrılmak istediğinizde veya tarafımızda gönderilen kampanya, tanıtımlar veya bilgilendirmeleri almak istemediğiniz takdirde info@bianatolia.com adresine e-posta gönderebilir veya size gönderilen iletilerden çıkış bağlantısını tıklayabilirsiniz.

 

2. KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kazancı Ticaret bianatolia.com adlı siteden alışveriş yapan müşterilerinin kredi kartı güveliğini önemsemekte ve bu nedenle kredi kartı bilgilerinizi hiçbir şekilde saklamamaktadır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş  sitemizden bağımsız olarak şifrelenip sorgulanmak üzere anlaşmalı ödeme portalına ulaştırılır. Bu sayfaya girdiğiniz bilgiler tarafımızca kayıt altına alınamaz ve 3’üncü şahıslar tarafından izlenemez. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve  kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. Kazancı Ticaret olarak müşterimizin güvenliğini sağlamak ve rahat bir alışveriş deneyimi yaşatmak ödeme işlemleri için 3D secure sistemi kullanılmaktadır.

Birden fazla kişinin ortak kullanımına açık bir bilgisayara önceden yüklenmiş kimi programlar vasıtası ile bu bilgilerin 3. kişilerce öğrenilme tehlikesi bulunmaktadır. bianatolia.com adresinden sipariş vermek için kullanılan bilgisayardan yetkisiz 3. kişiler tarafından kopyalanan veya sair yollarla temin edilen bilgilerin kullanılması sebebi ile oluşacak sonuçlardan Kazancı Ticaret sorumlu değildir. Kazancı Ticaret gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE İLETİŞİM İZNİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

 Kazancı Ticaret, işbu Gizlilik ve Güvenlik Bildirgesinde ve İletişim İzni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler bianatolia.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

3. E-POSTA GÜVENLİĞİ

Sitemiz Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e- postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Şirketimiz e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup; mesafeli satış sözleşmesinin kabulü halinde İşbu Gizlilik Sözleşmesi de kabul edilmiş sayılır.